PLON „Klasyk”

jest szkołą niepubliczną , posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Działa od 01 września 2012 roku. Jako szkoła polonijna powstała w odpowiedzi na wielkie zapotrzebowanie kształcenia młodzieży z polskimi korzeniami urodzonej i mieszkającej na stałe poza granicami Polski, szczególnie za jej wschodnią granicą (w Armenii, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Naddniestrzu, Osetii, Rosji, Turkmenistanie, Ukrainie).

 

Głównym celem szkoły jest przygotowanie do polskiej matury i studiowania w Polsce na dziennych kierunkach we wszystkich najlepszych polskich uczelniach.

Ten cel można osiągnąć tylko dzięki determinacji i systematycznej, codziennej pracy uczniów i nauczycieli .

Szkoła oferuje:

profesjonalną naukę języka polskiego

Ważnym atutem szkoły jest to, że mogą zgłaszać się do niej uczniowie, którzy nie znają języka polskiego lub posługują się nim w bardzo małym stopniu. Szkoła oferuje bowiem profesjonalną naukę języka polskiego jako obcego realizowaną na obowiązkowych lekcjach jako przedmiot zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod nazwą język polski dodatkowy. Uczą go w wymiarze dopasowanym do potrzeb indywidualnych ucznia specjaliści – językoznawcy ściśle współpracujący z polonistami realizującymi podstawę programową z zakresu języka polskiego.

 
profesjonalną naukę przedmiotów obowiązkowych

W klasie I realizujemy je w podwójnym wymiarze ( np. dwie, a nie jedna lekcja biologii, chemii, fizyki, geografii) w podziale na grupy. Zwiększamy także wymiar lekcji matematyki, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

 

 

 

obowiązkową naukę języka łacińskiego, kultury antycznej i filozofii

3Nasze liceum odwołuje się do ideałów szkoły klasycznej . W praktyce oznacza to, że nasi absolwenci mają osiągnąć więcej niż uczniowie przeciętnych szkół w Polsce. „Klasyczność” naszego kształcenia to przede wszystkim obowiązkowa w klasie I i II nauka języka łacińskiego i kultury antycznej, a w III filozofii. To z nich wyrosła współczesna kultura europejska. Ale klasyczność to także wszechstronność nie tylko kształcenia, ale i formacji; zdobywanie wiedzy, ale także rozwijanie samodzielnego myślenia.

 
 
 
naukę religii

4Bardzo ważnym przedmiotem jest religia. Każdy uczeń, niezależnie od wyznawanego światopoglądu przystępuje do wewnętrznej matury z tego przedmiotu.Szkoła, jak stanowi statut, uczy i wychowuje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, czyli uczy także szacunku dla wyznawców innych religii.

 

 
 
 rozwój talentów artystycznych

5Zapewniamy rozwój talentów artystycznych. W tym roku szkolnym uzdolnieni uczniowie mogą uczyć się rysunku na zajęciach prowadzonych w pracowni Piotra Wawryło - cenionego malarza i rzeźbiarza. Od przyszłego roku szkolnego wprowadzamy zajęcia teatralne i muzyczne.Organizujemy różne zajęcia dodatkowe, odpowiadając na zainteresowania uczniów.

 
 
       rozwój fizyczny

Wszyscy uczniowie obowiązkowo odbywają zajęcia wychowania fizycznego na pływalni.

 
 
 
 
 
tutoring

Uczniowie jednocześnie mieszkańcy Bursy „Inter” są otoczeni całodobową opieką wychowawców. Opieka ta ma charakter nie tylko wychowawczy. Większość wychowawców bursy to nauczyciele, którzy pomagają uczniom w nauce indywidualnej po skończonych lekcjach tak, by realizując program wyrównywania szans edukacyjnych odpowiedzieć na specyficzne potrzeby każdego ucznia. Nasi uczniowie mają dziennie 8-9 obowiązkowych lekcji. Rozpoczynając naukę w naszej szkole decydują się na ogromny wysiłek intelektualny i zazwyczaj zmianę trybu życia – stają się samodzielni. Szkoła zakłada ich wolność wyboru i konsekwencję w dochodzeniu do celu. Potrzebują jednak przewodnika, który podpowie im czy podążają dobrą drogą...

doradztwo zawodowe z elementami coachingu

8to spotkania z indywidualnym trenerem. Ich celem jest przygotowanie ucznia do świadomego, dojrzałego wyboru kierunku studiów.

 
 
 
 
  
Naukę w naszej szkole proponujemy najlepszym, czyli mądrym, pracowitym i odważnym!
 
 
Odsłon artykułów:
520498
 
Copyright 2012 FuMIE

Fundacja MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI
ul.Bracka 18m.13, 00-028 Warszawa | http://www.fumie.pl | tel. +48/22/8271218
nr rachunku: 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790